Danmarks Vindkrafthistoriske Samling

Page
Menu
News
Du er her:   Hjem > Nyhedsarkiv 2016-2019

Nyhedsarkiv 2016-2019

DVS fik Vindmølleprisen for 2021

Den årlige vindmøllepris, der uddeles af  Wind Denmark, der er en fælles organisation for danske vindmølleejere og vindmøllebranchen, tilfaldt i år Danmarks Vindkrafthistoriske Samling og Poul la Cour Museet i Askov.

Prisen er en hæderspris, der har været uddelt siden 1990. De første, der fik prisen var vindmøllepioner-parret Boe og Chr. Riisager og prisen er siden gået til bl.a. Preben Maegård, Jens Bilgrav Nielsen, Martin Lidegaard, Svend Auken og Connie Hedegård. Der følger ingen penge med prisen, men man modtager en dekorativ glasskål ud over æren.

Prisen uddeles normalt på organistionens årsmøde, men da dette i år foregik digitalt på grund af Corona-restriktionerne blev overrækkelsen foretaget og optaget på video ved et lukket arrangement i Askov nogle dage før årsmødet - og videoen gik ved mødet ud til medlemmerne.

 Bjarke Thomassen fra Poul la Cour Museet og Benny Christensen fra DVS modtog prisen i Askov. Begrundelsen for tildelingen var modtagernes "ulønnede og dedikerede indsats gennem over 20 år for at dokumentere og oplyse om vindmøllehistoriens udvikling og betydning i Danmark".


Forsidebilledet fra April-nummeret af Wind Danmarks blad "Naturlig Energi" er fra overrækkelsen i Askov og viser Kristian Jakobsen fra Wind Denmark sammen de to prismodtagere - (Benny Christensen fra DVS t.h. med mundbind og Corona-hår).

Sommer-rundvisninger igen

Sidste år blev de årlige rundvisninger i sommerferie-perioden aflyst på grund af Corona-situationen - men i år bliver der igen lejlighed til at se vindmøllehistorien tæt på. Hver onsdag fra den 14. juli til og med den 11 august er der gratis rundvisning i samlingen i Lem.

Alle rundvisninger starter kl 13.30. Nærmere oplysninger hos Kurt Ganer-Tolsøe på telefon 2924 3228.

 

Seneste nyt:

 

Maj 2021

Nu er der let adgang til over 300 sider om Danmarks vindhistorie

DVS kører som så mange andre på "vågeblus" i disse Corona-tider. Det kan også aflæses her på hjemmesiden, hvor det er længe siden, der er kommet nyheder. DVS' "gårdmølleprojekt" ligger også mere eller mindre i dvale, fordi de lokalarkiver i Vendsyssel, der skulle samarbejdes med, er lukket helt ned eller kører på lavt blus

Men der sker dog stadig noget på området. Ved det årlige møde med vores samarbejdspartnere på Energimuseet, Poul la Cour Museet og Folkecenteret den 29. oktober 2020 blev det aftalt, at  indholdet i de 12 fælles årsskrifter, der blev udgivet fra 2004-2018 skulle gøres alment tilgængeligt på nettet. Folkecenteret har stået for opgaven med digitalisering af tekst og billeder.

Så der ligger nu over 300 siders historie, der er klar til at blive læst - nu da der måske er ekstra god tid til det. Der ligger også en emneopdelt indholdsfortegnelse for samtlige 12 årsskrifter.

Man kan få adgang til det hele ved at taste "vindkraftens historie i Danmark" på Google og gå videre til Folkecenterets hjemmeside, der kommer på skærmen.

 

Marts 2020 

Sidste nyt om gårdmølleprojektet

Som et led i "Gårdmølleprojektet", der startede i 2015, er der fra efteråret 2019 sat særlig fokus på historien om møllerne i den nordligste del af landet, hvor der for 100 år siden var næsten 4.000 møller i det daværende Hjørring amt.

Det kan der bl.a. læses nyt om i et nyhedsbrev fra DVS (nr. 29) , der er sendt ud til over 30 lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Nordjylland og kan hentes her på hjemmesiden. Læs også mere om gårdmølleprojektet i nyhedsarkivet.


Med ryggen mod vinden
I nyhedsbrev nr. 29 efterlyses oplysninger om en mølletype, der indtil videre kun er kendt fra området omkring Serritslev i det sydlige Vendsyssel, hvor der blev opstillet to møller af denne type i begyndelsen af 1900-tallet.
Møllen havde en mangebladet rotor, som lignede dem, der sad på de mange hundrede andre "vindmotorer", der blev opstillet på andre gårde i Vendsyssel i de år - men vingerne var placeret bag tårnet, så møllehatten selv drejede sig ind efter vinden - uden hjælp af de sædvanlige "krøjesystemer".
Møller, der "vender ryggen mod vinden" er der mange, der har forsøgt sig med - både i Danmark og i udlandet - men der har både været fordele og ulemper ved princippet. I Danmark er de mest kendte eksempler den store Tvindmølle fra 1978 og de meget mindre "Kuriant"-møller, der blev produceret i Ulfborg i årene 1979-85. Både Tvindmøllen og flere Kuriant-møller er stadig i drift.
I de senere år er princippet igen blevet taget op på flere af de små husstandsmøller.
Hele historien om "bagvindsmøllerne" kunne læses i 8. årgang af "Kapitler af vindkraftens historie i Danmark" fra 2013 - og kan nu også hentes her på hjemmesiden som en pdf-fil (7,1MB). Bagvindsmøllerne

 

21. december 2019 

I de kommende måneder vil DVS sætte fokus på nogle af de gårdmøller, der i mere end 50 år - fra slutningen af det 19. århundrede helt frem til årene under 2. Verdenskrig - satte deres præg på det nordjyske landskab. Som et led i DVS’ gårdmølleprojekt vil en række lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i det tidligere Hjørring amt i 2020 modtage et eksemplar af bogen “Gårdmøllerne - det første danske “vindmølleeventyr”.
Når vi tager det initiativ netop her, er det fordi amtet havde flest gårdmøller, da udviklingen var på sit højeste for 100 år siden. Og der ligger sikkert stadig spor af dem, som vi endnu ikke har set. Vi håber på et godt samarbejde med de mange lokale kilder (over 30) og at det kan medvirke til at skaffe mere viden om en vigtig - men temmelig overset - periode i den danske vindmøllehistorie.

Se også det sidste nyhedsbrev, nr. 28 - eller hent det her: Nyhedsbrev nr. 28.

 

18. oktober 2019 

Sommerens åbent-hus arrangementer
Ingen af de 4 onsdage i juli-august , hvor samlingen holdt åben, gav to-
cifrede besøgstal. Måske var sommervejret - i hvert fald på de dage - for
godt. Men de, der fandt vej til hallen i Lem’s industriområde, var meget
interesserede - og der var både lokale og folk langvejs fra.
Der blev lagt 630 kr, i kassen som betaling for bøger - og nogle af pengene
blev afleveret i udenlandsk valuta, for der var også tyske besøgende.
På den første rundvisnings-dag havde vi også besøg af en journalist og en
fotograf fra Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Resultatet blev en meget flot
artikel med billede på forsiden og en dobbeltside med mange billeder inde i
avisen. Så der er i det mindste en del lokale, der har fået lidt mere at vide om,
hvad man kan se i samlingen.

 

17. juli 2019 

Åbning af samlingen og rundvisninger i juli og august:

Igen i år vil samlingen være åben i sommerperioden, dvs. hver onsdag eftermiddag, første gang 17. juli og sidste gang den 7. august.

Rundvisningerne starter kl. 13.30 og varer ca. 2 timer. Rundvisningerne er gratis og forudbestilling (tlf. 2924 3228 el. 9734 1289) er kun nødvendig for grupper på mere end 5 personer

En smagsprøve på, hvad man kan se og høre om - kan hentes her (PDF-dokument): Rundvisninger 2018

Her findes samlingen - detaljeret vejledning findes her (pdf).

 

25. januar 2019 

Tilbud på Årsskrifter - se mere her Tilbud

Ny mølle til samlingen - Læs mere her

Herunder: Adskillelse af mølletårn og aksel med krøjerotorer af den nye mølle i samlingen
 

29. marts 2018

Årsskriftet for 2018 udkommet

12 årgang af årsskriftet "Kapitler af Vindkraftens Historie i Danmark”, der udgives i samarbejde med Energimuseet, Poul la Cour Museet og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, er nu udkommet.

Aarsskrift 2018

Her fortæller den danske vinge-pioner Erik Grove-Nielsen om udviklingen af de glasfibervinger, der sad på de fleste af de danske møller, der blev produceret i pionér-årene 1979-86. Jytte Thorndahl fortæller om verdens første havmøllepark - Vindeby Offshore - der blev etableret i 1991 og taget ned i 2017. En af møllerne kan nu ses på Energimuseet i Tange.

 Årskriftet indeholder også en indholdsfortegnelse for de 12 årgange og en præsentation af 10 af de mølletyper, der i årene 1860-1979 prægede den udvikling, der var en del af baggrunden for de moderne danske vindmøllers succes. En introduktion til artiklen kan hentes her (pdf-dokument).

 For at læse mere om årsskrifterne og hvordan de kan købes, klik her: => Årsskrifter

 En samlet oversigt kan ses herunder:

 Aarsskrifter Oversigt

  

27. december 2017

 Den amerikanske vindmølleforfatter Paul Gipe, der har udgivet en lang række bøger om vindenergi (senest den 560 side store “Wind Energy for the Rest of Us” fra 2016) bragte i slutningen af september en anmeldelse af gårdmøllebogen på sin hjemmeside wind-works.org.

 Det har givet anledning  til flere henvendelser fra udlandet - men da de færreste af de potentielle læsere forstår dansk giver det problemer. Men der er hjælp til dem undervejs. I løbet af januar vil et fyldigt engelsk resumé (23 sider) med henvisning til bogens illustrationer, tabeller og grafer blive tilgængelig som en pdf-fil her på hjemmesiden.

 Ved udgangen af november var der 23 danske biblioteker, der havde anskaffet bogen. Se mere om denne bog under "Marts 2017" under "Gamle nyheder", se linket neden for billedet.

 

1. Juni 2017

Åbning af samlingen og rundvisninger i juli og august:

Igen i år vil samlingen være åben i sommerperioden, dvs. hver onsdag eftermiddag, første gang 12. juli og sidste gang den 16. august. 

En smagsprøve på, hvad man kan se og høre om - kan hentes her (PDF-dokument): Rundvisninger 2017

Et indblik i samlingen kan ses herunder

 

 Rundvisningerne er gratis, starter kl. 13.30 og varer ca. 2 timer. Der er ikke krav om forhåndstilmelding, men vi vil gerne have besked dagen før fra grupper på mere end 5 personer - venligst send mail til sekretæren. 

Samlingen findes i Lem - klik på menu-punktet "Samlingen" - hvor der findes adresse og kort. En mere detaljeret vejledning findes her (pdf).

 

 

Marts 2017 

  

Bogen, der fortæller historien om de gårdmøller, der i mange år satte deres præg på landskabet – ikke mindst I Nord- og Vestjylland – er nu udkommet.
Læs mere om bogen og om gårdmølleprojektet her - Klik på gårdmølleprojektet.

Et rettelsesblad (26. april 2017) til bogen kan hentes her: Korrektioner

Bogen kan købes for 90 kr incl. forsendelsesomkostninger ved henvendelse til foreningens sekretær - klik på "Mail til sekretæren" nederst til venstre i menu-linjen.

Oktober, 2016

 

Efterårsferien: Besøg Hjerl Hede - og se her, hvad gårdmøllerne blev brugt til

Den 5-vingede klapsejler på Frilandsmuseet Hjerl Hede er ikke blot den eneste bevarede mølle af denne type. I den lade, den er opstillet ved, er der også bevaret et komplet mekanisk transmissionsystem, der viser, hvad gårdmøllerne blev brugt til. Samtidig kan man i laden se flere af de maskiner, møllen kunne drive – bl.a. kværn og tærskeværk.

I juli blev der opsat plancher, hvor man udenpå ladeporten kan læse om møllens historie - og inde i laden om de maskiner, den blev brugt til at drive - og om gårdmøllerne. Layout, billeder og tekst til plancherne blev leveret af DVS som en del af gårdmølleprojektet.

Museet har lukket efter sommersæsonen, men er åbent i efterårsferien fra 15. til 23. oktober og i de tre første weekender i december er der den traditionelle ”levendegørelse” (der dog ikke omfatter møllen og maskinerne i laden).

DVS har for tiden fokus på Gårdmøller: Se mere om dette her: Gårdmølleprojektet

 

August, 2016

Sommerens sidste rundvisninger i Lem: 17. og 24. august

Onsdag den 24. August afholdes den sidste af sommerens 6 rundvisninger i samlingen i Lem. Ved de tidligere arrangementer har vi både haft gæster fra lokalområdet og turister langvejs fra.

Rundvisningen starter kl. 13.30 og varer ca. 1½ time. Arrangemetet er gratis og forhåndstilmelding er ikke nødvendig.

På billederne fra en af rundvisningerne i juli er formanden for DVS, Birger T. Madsen guide. (Fotos: Jafar Hosseini).

Selv om rundvisningerne i sommerferien slutter den 24/8 behøver man ikke at vente til næste sommer, hvis man vil besøge samlingen i Lem. Foreninger, firmaer, skoler og andre interesserede grupper kan lave aftale om en rundvisning i samlingen hele året igennem.

Se mere her: Samlingen

 

August, 2016

DVS-foto på forsiden af ”Naturlig Energi”

Søe Hovedgaard:                   Skyumgaard:

soehovedgaard

Skyum

 

På forsiden af Danmarks Vindmølleforenings månedsmagasin ”Naturlig Energi” er der i august en 6-vinget klapsejler. Årsager er, at magsinet bringer en 6-siders artikel om gårdmøller, skrevet af Benny Christensen, DVS. Vi er glade for lejligheden til at gøre magasinets læsere opmærksomme på gårdmøllernes historie og vores aktuelle gårdmølleprojekt.

En enkelt fejl har dog sneget sig ind undervejs. Det angives, at forsidebilledet (det øverste billede til venstre herfor) viser møllen på Skyumgaard i Thy – men det er faktisk møllen på Søe Hovedgaard på det nordlige Mors. Den anden mølle er vist på et billede i artiklen (se det nederste foto).

Begge møller var bygget af D.M. Heide. Møllen på Skyumgaard havde 7 klapper pr. vinge og en diameter på 27 fod (8,5 m). Den blev taget ned omkring 1992. Møllen på Søe Hovedgaard var lidt større (33 Fod / 10,35 m diameter) og havde 9 klapper pr. vinge. Det var den sidste klapsejler, der var i brug. Den blev opstillet i 1933 og blev 60 år efter stadig brugt til at male foderkorn. Den blev taget ned i 2008.

Begge fotos er taget af Flemming Hagensen, der var med til at starte DVS i 1997 og bestyrelsesmedlem til sin død i 2012.

 

April, 2016

Gårdmølleprojektet

DVS opfordrer folk, der ved noget om gårdmøller til at henvende sig til foreningen.

Lige fra starten på DVS i 1997 har vi bl.a. haft som et af vores mål at sikre historien om de over 16.000 gårdmøller, der fra ca. 1865 til 1920 for første gang satte Danmark på vindkraftens verdenskort.  

Men stadig har hverken vi – eller andre – fortalt hele historien om gårdmøllerne. Vi ved, at mange brikker til den findes, ikke mindst rundt om i de lokalhistoriske arkiver og på de lokale museer. Og nu vi vi forsøge at samle så mange brikker, at vi kan være bekendt at præsentere dem på en udstilling og i bogform – forhåbentlig engang i 2017. 

Vi håber også, at mange vil være med til at hjælpe med materiale og oplysninger til det store puslespil.

Læs mere om projektet her

April, 2016

Verdens første nettilsluttede mølle - 1921

Ifølge Paul Gipe's hjemmeside var verdens første nettilsluttede vindmølle en dansk Agricco-mølle. Se hele nyheden her: Agricco  - En lille rettelse til Paul Gipes hjemmeside: Det var først i 1921, at møllen blev nettilsluttet! 

Historien om Agricco-møllen kan læses på side 16-22 i det nyeste årsskrift (se under Vindhistorie - Årsskrifter) 

 

Februar, 2016

Det sidste nye årsskrift udkommer

Se mere under punktet

"Vindmøllehistorie" og "Årsskrifter"

Årsskrifterne kan som sædvanligt købes ved henvendelse til foreningens sekretær - jf. kontaktinformation nederst på siden - "Kontakt til foreningen".

  

 

 

 

 

 

 

« forrige  |   top  |   næste »
Page
Menu
News

Copyright

Med mindre andet er angivet, tilhører alle rettighederne til  materialet på på denne hjemmeside Danmarks Vindkraftshistoriske Samling.

Kontakt til foreningen

Alle henvendelser til foreningen bedes gå til sekretæren:
Kurt Ganer-Tolsøe
Geflevej 80, 6960 Hvide Sande
k.g.tolsoee@gmail.com

 

Webmasterwebmaster@vindhistorie.dk

Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login