Medlemsskab

Det koster årligt 200 kr at være medlem. Tilmelding sker ved henvendelse til sekretæren.

Medlemmer får hvert år tilsendt foreningens årsskrift og modtager desuden foreningens nyhedsbreve i trykt udgave eller digital form. Ved indmelding modtager medlemmerne et eksemplar af DVS’ første publikation ”Mindre danske vindmøller 1860-1980”  (40 s. 2001) og bogen ”Fra husmøller til havmøller – Vindkraft i Danmark i 150 år” (56 s. 2012). Desuden kan medlemmerne købe foreningens øverige publikationer til reduceret pris.