Foreningen

Danmarks Vindkrafthistoriske Samling (DVS) er en forening, der blev etableret i 1997. Formålet er at dokumentere historien om udviklingen af vindkraften i Danmark fra introduktionen af de første gårdmøller omkring 1860 til udviklingen af de moderne elproducerende møller fra midten af 1970’erne. Foreningen arbejder både med restaurering og bevaring af komplette møller og mølledele fra denne periode og indsamling af litteratur, billeder og andet dokumentationsmateriale.

Desuden arbejder DVS for udbredelse af kendskabet til denne del af vindmøllehistorien gennem afholdelse af udstillinger og udgivelse af publikationer. Siden 2004 har DVS udgivet et fælles årsskrift i samarbejde med Energimuseet i Tange, Poul la Cour Museet i Askov og Folkecenteret i Thy.

Foreningen kan kontaktes via foreningens sekretær: 

Kurt Ganer-Tolsøe
Geflevej 80
6960 Hvide Sande
k.g.tolsoee@gmail.com